Dziś jest: niedziela 3 grudnia 2023 6:04,


SENNIKWarunki lokalne
Click for Warszawa, Polska Forecast
Wschód/zachód słońca
Click for Warszawa, Polska Forecast


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyć

MIEJSCA MOCY WSTĘP....
Wiedza Duchowa

                                        

      MIEJSCA MOCY

           WSTĘP

 

 Wiemy, że wszystko, co nas otacza jest skondensowanym światłem, jego ciężką postacią, a poprzez to, że cała materia jest w ciągłym ruchu wytwarza wokoło siebie pola energii, które w różny sposób na nas oddziaływają, nie inaczej jest z naszą planetą- Ziemią, a więc i z miejscami, w których żyjemy czy przebywamy lub nawet tylko odwiedzamy. Ta energia, przez naukę nazwana promieniowaniem ziemskim składa się z pola geomagnetycznego i radioaktywności ziemi, zasilana promieniowaniem naszego słońca. Rozmieszczenie punktów mocy na powierzchni naszej planety nie jest równomierne, zmienia się w zależności od warunków geologicznych danego miejsca, niemniej jednak jest związane z uskokami tektonicznymi, różnego rodzaju pęknięciami skorupy ziemskiej, mogą być związane ze złożami metali lub podziemnymi ciekami wodnymi. Zaburzenia równowagi energetycznej powoduje napięcia skorupy, co objawia się zwiększoną aktywnością sejsmiczną i wulkaniczną. Aktywność Słońce ma bardzo duży wpływ na wzmocnienie i przepływ energii. Na skutki większej aktywności wyładowań energetycznych na powierzchni Słońca nie trzeba długo czekać, gdyż ma to natychmiastowy poważny wpływ na poziom przepływającej energii poprzez skorupę Ziemi. Połączona energia ziemi i słońca płynie zazwyczaj dość synchronicznie naturalnymi ścieżkami z przewodzących ją minerałów. Na Dalekim Wschodzie już w zamierzchłych czasach określono linie jej przepływu tworzące rozbudowaną sieć oddziaływania naszej planety, przy czym w pewnych połączonych z sobą punktach kumuluje się jej niezwykle mocne i bardzo pozytywne oddziaływanie....Energia tych miejsc jest najczęściej efektem działania naturalnego systemu energetycznego naszej Matki Ziemi, systemu naturalnych korytarzy energetycznych łączących wszystkie te miejsca w jedną wielką całość, tzw. linie mocy łączące większe skupiska mocy nazwane zostały - „ley lines", rozprowadzają połączona energię Ziemi i Słońca. Większość tych miejsc o szczególnym znaczeniu dla szeroko pojmowanego życia znajduje się na tych właśnie liniach lub na ich przecięciu. Oplatają one swoistą siecią całą kulę ziemską, a tam gdzie się przecinają, swoją kolebkę mają najstarsze z cywilizacji. Istnieją także strumienie energetyczne łączące tylko kilka miejsc mocy na terenie jednego kraju oraz linie lokalne. Najsilniejsze strumienie energetyczne wychodzą z węzła znajdującego się pod Wielką Piramidą w Gizie, która dzięki swemu kształtowi i wymiarom działa jak wielki kondensator energii. Okazuje się, że z Wielkiej Piramidy w Gizie wychodzi 10 ley lines. To właśnie one przenoszą subtelne energie na duże odległości, łącząc ważne miejsca kultu na całej Ziemi. Z kolei z tych miejsc rozchodzą się inne mniejsze ley lines, które tworzą cały zamknięty układ linii zasilających.....W 1974 roku trzej rosyjscy uczeni: Makarow, Morozow i Gonczarow wysunęli hipotezę, że struktura kuli ziemskiej przypomina strukturę kryształu, oraz że, podobnie jak w krysztale, istnieje symetryczna sieć, z aktywnymi miejscami o szczególnej mocy, po nałożeniu siatki regularnych pięciokątów na mapę świata, okazało się, że w wierzchołkach pięciokątów, bądź ich geometrycznym środku znalazły się miejsca, powstania najstarszych cywilizacji.....

Na tej podstawie prof. Becker-Hagens, stworzył koncepcję energetycznej sieci planetarnej, oplatającej całą kulę ziemską i łączącej jej najmocniej oddziaływujące punkty. W oczkach sieci głównej istnieją mniejsze układy oddziaływań energetycznych. O istnieniu wielkiej i małej sieci energetycznej musieli wiedzieć nasi przodkowie, gdyż właśnie w punktach węzłowych owych sieci, czyli miejscach mocy - wznosili swoje budowle, Wiedzieli również, że miejsca mocy są ze sobą połączone ciągnącymi się niekiedy nawet tysiącami kilometrów strumieniami subtelnych energii. Okazało się też, że owe strumienie mocy łączące subtelne miejsca można badać metodami radiestezyjnymi.....

 

Szerokość strumienia łączącego miejsca mocy wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów.Są na świecie miejsca, które emanują tak wielką i szczególną energią, że odczuwają to nawet najwięksi sceptycy. Mówi się o nich, że człowiek czuje się tam inaczej - lepiej, pewniej, myśli pozytywnie, nabiera chęci do życia i działania, wielu światłych ludzi określa te wspaniałe miejsca jako sprzyjające i wzmacniające transformacje osobowości na wyższe poziomy odczuwania, mogące poprawiać poziom energii mentalnej i zwiększać moc duchową. Starożytnie cywilizacje umiejscawiały swoje siedziby pod ich wpływem, aby móc czerpać z nich dobroczynny wpływ na zdrowie, psychikę i duszę.

 

Jak już pisałem w miejscach szczególnej koncentracji pozytywnej energii występują specyficzne zjawiska, dostrzegane gołym okiem, odczuwane zmysłami przez osoby "wrażliwe", oraz dające się wykryć metodami radiestezyjnymi. Jeżeli chodzi o dostrzeżenie gołym okiem to miejsca mocy odróżniają się od okolicy, czasami jest to źródełko tryskające żwawo spod kamienia, oczko wodne, samotne stare drzewo, kamień, który kiedyś "wypluła ziemia.... Można powiedzieć, że jest to wszystko, co obrazuje nam naturalne oddziaływanie ziemi, doliny, samotne wzgórza, wąwozy, kotliny, półwyspy, góry, wielkie kamienie, a zarazem obserwujemy, że w sposób szczególny rosną tam drzewa a i zwierzęta lubią takie miejsca, wiosną szybciej topnieje tam śnieg, nad ranem często bywa tam jeszcze mgła, te i wiele innych "osobliwych przejawów" sprawiają, że to może być miejsce mocy. Możemy wówczas spróbować medytacji by wyczuć subtelność energii tego miejsca, możemy wtedy odczuwać mrowienie w rękach i nogach, lekkie i przyjemne zawroty głowy, subtelne pobudzenie zmysłów, odprężenie wewnętrzne i narastające wyciszenie, spływający na nas głęboki spokój, jeżeli jest to pierwsze nasze takie doświadczenie to wiele z różnych symptomów może nam umknąć, niemniej jednak zapewniam, że coś odczujemy, zapewniam również, że warto rozwijać w sobie taką wrażliwość, bo nasz organizm nigdy, puźniej już nie zapomina takich sygnałów płynących z otoczenia, ponadto taka umiejętność działa również w drugą stronę a to znaczy, że możemy z takim samym powodzeniem odbierać sygnały o "złych" miejscach i unikać ich z korzyścią dla swojego zdrowia i życia.....

 

Jeżeli chodzi o "radiestezję pozytywnych wibracji" to poniższy opis podaje na podstawie badań Leszka Mateli specjalisty w tym zakresie.

Korzystny dla człowieka zakres promieniowania zaczyna się od 6.500 Jednostek. Tak, więc promieniowania poniżej tej granicy oddziaływają niekorzystnie. Im wartość promieniowania spada poniżej 6500 jednostek zbliżając się do zera, tym wzrasta szkodliwość promieniowania. Maksymalne natężenie promieniowania odbierane przez ciało fizyczne wynosi w tej skali 10.000 Jednostek. Ponieważ według wiedzy ezoterycznej człowiek składa się z 7 powłok energetycznych, Leszek Matela rozszerzył skalę Bovisa o 6 dalszych zakresów. W ten sposób powstała skala promieniowania, którą zaczęto określać terminem BSM. Skala BSM posiada następujące przyporządkowanie: 0 - 9.999 Jednostek - sfera fizyczna człowieka 10.000 - 13.499 Jednostek - sfera eteryczna 13.500 - 17.999 Jednostek - sfera astralna 18.000 - 27.999 Jednostek - sfera mentalna 28.000 - 33.999 Jednostek - sfera przyczynowa (kauzalna) 34.000 - 49.999 Jednostek - sfera duchowa powyżej 50.000 - Sfera czystej istoty duchowej

 

1. Znacznie podwyższony poziom promieniowania. Opierając się na rozpowszechnionej na Zachodzie skali Bovisa promieniowanie wynosi zawsze nie mniej niż 10.000 Jednostek. Silne miejsca mocy mają zawsze powyżej 18.000 Jednostek Bovisa.

 

2. Ślepe źródło W samym centrum miejsca mocy występuje tzw. ślepe źródło. Cieki wznoszące się zbliżają się do powierzchni ziemi, ale jej nie osiągają. Stąd też nazwa sugerująca, że źródło jest ślepe. Powstający nad ślepym źródłem rodzaj promieniowania jest przypomina emisję żyły wodnej ma jednak oddziaływanie pozytywne. Cieki wznoszące płyną w specyficznych warunkach geologicznych dzięki temu ich działanie jest inne niż zwykłych cieków. Podłoże wytłumia szkodliwe składniki ich promieniowania. W miejscach mocy często występują studnie z wodą posiadającą znakomite własności bioenergetyczne.

 

3. Skrzyżowania układów promieniowań sieciowych Wzdłuż osi głównej świątyni /tzw. linia święta/ przebiega pasmo siatki szwajcarskiej. W dawnych miejscach kultu przed ołtarzem znajduje się skrzyżowanie tej siatki. W najważniejszych punktach miejsca mocy na strefy oddziaływania węzłów siatki szwajcarskiej nakłada się oddziaływanie siatki diagonalnej, co znacznie zwiększa klimat promieniowania w takich miejscach. Miejsce mocy wpisane jest w układ promieniowań sieciowych.

 

 4. Struktury geologiczne dookoła, a w tym uskoki geologiczne i szczeliny często opasują miejsca mocy, co jest niekiedy zaznaczane przez dawnych budowniczych murem okalającym świątynię. Promieniowani generowane wzdłuż uskoków geologicznych i szczelin jest szkodliwe i ma oddziaływanie destrukcyjne. Ich funkcję polega na oddzieleniu pasem negatywnych wibracji miejsca świętego, gdzie koncentrują się pozytywne energie Ziemi i Kosmosu, od otoczenia. Zbliżający się do takiego miejsca intruz poprzez szkodliwe oddziaływania ma być zniechęcony, aby iść dalej i nieoczekiwanie wkroczyć na obszar, w którym siły przyrody ofiarowują człowiekowi to, co w nich najszlachetniejsze. Pas negatywnego promieniowania wokół miejsc mocy posiadał też znaczenie w różnego rodzaju rytuałach inicjacyjnych. Istnienie uskoków i szczelin geologicznych ma też swoje uzasadnienie geologiczne. Mianowicie skoro w miejscu mocy istnieją cieki wznoszące, to muszą dookoła istnieć takie spiętrzenia geologiczne i uskoki, aby podziemne cieki mogły wznosić się ku górze.

 

 5. Miejsca mocy połączone są ze sobą, ciągnącymi się niekiedy nawet setki kilometrów, pasmami promieniowania określanymi w literaturze przedmiotu jako strefy geomantyczne albo ley lines bądź krótko leys. Strefa geomantyczna posiada zazwyczaj szerokość od kilku do kilkudziesięciu metrów. Jest pasmem promieniowania o działaniu stymulującym. Są strefy geomantyczne o znaczeniu zasadniczym i te oplatają siecią promieniowań całą kulę ziemską. Często biegną one w kierunku tak ważnych miejsc mocy jak na przykład piramida Cheopsa czy Stonehenge. Istnieją także strefy promieniowania łączące tylko kilka miejsc mocy w obrębie jakiegoś regionu oraz geomantyczne linie lokalne. Wszystkie posiadają podobne właściwości. Różnią się tylko mocą promieniowania.

 

 6/ Promieniowanie pierścieniowe Rodzaj promieniowania tworzącego się wokół ślepego źródła. Ciek wznoszący się osiągając punkt położony najbliżej powierzchni ziemi generuje rozchodzące się koliście fale promieniowania. Pierścienie występują zazwyczaj w regularnych odległościach wynoszących ok. 1 m. Promieniowanie pierścieniowe jest rodzajem emisji pozytywnej i stymulującej.

 

 7/ Inne rodzaje promieniowania (promieniowanie gwiaździste i aquatasty [ang. Aquatasts]- będące rodzajem promieniowanie pseudo-żył wodnych).

 

Nie mniej jednak mimo wielu wskazówek mówiących nam o tym, że jesteśmy w miejscu mocy musimy wiedzieć, że każde z tych miejsc ma różne właściwości oddziaływania, i że my również mamy swoją własna "formę" energetyczną zależna od wielu naszych czynników osobistych, musimy wiedzieć, że będąc w miejscu mocy wchodzimy w specyficzny rezonans z energia tego miejsca, że możemy pobrać potrzebną nam energię, ale nic nie może się odbywać "za darmo”, że powinniśmy otaczać to miejsce szacunkiem i ciepłymi, dobrymi myślami.... Nie powinno się przychodzić do tych miejsc wzburzonym, rozżalonym czy mając na względzie złe intencje względem "innych”, bo możemy zaszkodzić tylko sobie. Czystość intencji, ważne zobowiązania, co do własnej osoby, ćwiczenia oddechowe, kontemplacja i medytacja w takich miejscach przynosi niezwykłe rezultaty. Najlepiej jest niczego nie oczekiwać, poprostu być....., Prawidłowo oddychać...., Roztaczać wokoło siebie jak najbardziej pozytywne wibracje....., Starać się zostawić swoje kłopoty poza sobą by mieć jak najbardziej pozytywne myśli..... Możecie wierzyć lub nie, ale Miejsca Mocy maja swoją przedziwna zdolność dostrzegania "prawdziwych" intencji i potrzeb człowieka.....Jeżeli będziecie otwarci, wrażliwi, szczerzy…. Nie wrócicie z "pustymi rękoma".

 

                                                                MAREK  KOPACZMÓJIMIENNIK
Ostatnie artykuły


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyćstat4u
getLink(1); echo ' | '.$livelink->getLink(2); echo ' | '.$livelink->getLink(3); echo ' | '.$livelink->getLink(4); echo ' | '.$livelink->getLink(5); echo ' |  Słownik ang-pol pol-ang'; if($modul['googled1']['active']==1) { echo '
'; } ?>