Dziś jest: wtorek 18 lutego 2020 8:28, imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany


SENNIKWarunki lokalne
Click for Warszawa, Polska Forecast
Wschód/zachód słońca
Click for Warszawa, Polska Forecast


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyć

TAJEMNICZY PIĄTY ŻYWIOL NATURY
Wiedza Duchowa

                          
               TAJEMNICZY PIĄTY ŻYWIOŁ NATURY

     Wielu mistyków na drodze poszukiwań swojej wiedzy uważa że piątym żywiołem jest pustka, próżnia, Eter czyli Pole Akaszy....Naukowo nazwane Polem Morfogenetycznym każdej żywej istoty, każdego gatunku, całej planety, układu gwiezdnego i wszechświata.

(O polach Morfogenenetycznych będzie odrębny dział).

Jest to bliżej nieokreślone, lecz niezmienne, wieczne źródło całej energii i całego potencjału wszechświata, Wyłaniają się z niej siły wszystkich żywiołów. Żywioł Akaszy można przyrównać do pustki otaczającej punkt "Omega”, którym przed powstaniem znajduje się wszechświat, można porównać do pola świadomości niematerialnego bytu zawierającego całą wiedzę poprzedniego wszechświata.....Dla naszego wszechświata jest to pierwotny wzór zawierający w sobie zapis całości, który współtworzy zasady powstania wszystkiego w tym i życia.....Wyłaniają się z niej zasady kreacji współtworząc galaktyki, gwiazdy, planety a na nich różne formy życia. Jej energia dociera w każdy zakątek wszechświata jest w każdym atomie jest też w człowieku, nie osiąga jednak formy tylko jest zapisem zasad na podstawie, których ta forma może powstać.....Nie jest, więc częścią Ludzkiej Duszy, lecz jest niczym zasada tworząca nasze życie, jego cykl, jego podstawowe istnienie.....Niczym zasada wytyczająca kierunki i sposoby rozwoju a zarazem niczym strażnik strzegący by nie zdarzyło się nic, co wypaczyłoby podstawową naturę wszechświata, co wypaczyłoby jego naturalny porządek i dalszy rozwój....To właśnie przez Pole Akaszy wszystkie byty są połączone, współistnieją i współbrzmią. Cząstki Boskiego Bytu nazywane przez nas Duszą oczywiście podlegają wpływowi zasad kreacji z pola Akaszy niemniej jednak poprzez swoje doświadczenia na drodze własnego rozwoju wnoszą w jej pole nowe doświadczenia, które przekładają sie na nowe możliwości dla wszystkich bytów.....Poprzez swój rozwój mamy także coraz większy wgląd w wiedze o naturze życia i zasadach kreujących wszechświat płynącej z pola Akaszy.To wszystko jednak nie zmienia faktu, że Pole Akaszy NIE JEST TAJEMNICZYM PITYM ELEMENTEM..... jest zasadą, jest źródłem powstania żywiołów i ich integralną częścią tak jak i jest częścią współtworzącą człowieka.....
 

 Związek człowieka z naturą jest 100%-towy,człowiek powstaje z natury(prochu)i do natury powraca(prochem się staje). W naturze są prawa, które regulują jej funkcjonowanie....Człowiek ma wiele mechanizmów, które regulują jego funkcjonowanie....Jedne wynikają z istnienia drugich współtworząc się nawzajem. Szeroko pojęta natura manifestująca się po przez żywioły.... Mając jako dopełnienie istotę myślącą....Człowieka, który jest jej od dawna poszukiwanym przez mistyków tajemniczym piątym elementem.....Dopełnieniem wszystkich zasad...... Sensem ich istnienia....Sprawcą zamknięcia kręgu natury..... Inteligentnym obserwatorem bez istnienia, którego to wszystko..... nie miało by sensu…               

Znak, jakim jest pentagram symbolizuje tak naprawdę człowieka wpisanego w zamknięty krąg wszystkich procesów przebiegających według nadrzędnych praw natury, według jej cykli na każdym poziomie egzystencji......Gdzie najwyższym wierzchołkiem jest..... świadomość, która również trwa w zamkniętym kręgu istnienia ,i która może się wyzwolić tylko poprzez swoją wolę i poświęcenie.....Ta zasada ma wszelkie znamiona NAJWYŻSZEGO INTELEKTU w sobie, tyczy się wszystkiego na każdym poziomie i jest... prosta.... tak oczywista.... że aż niewidoczna ....i przeoczona przez nas wszystkich..
 

Jeżeli weźmiemy symbolikę Pentagramu opisanego kręgiem za sposób zobrazowania sobie i umiejscowienie Pola Akaszy to właśnie to pole otacza okręg zawierający Pentagram zarazem go współtworzy w każdym jego elemencie ale go nie zamyka, a jedynie go dopełnia, nadając mu taką formę istnienia a zarazem go otacza strzegąc zasad go tworzących.....                               

Dla nas istotne jest to, że możemy sens naszego życia rozumieć jako bardzo ważną integralną część większej całość....Co to znaczy? To znaczy że to my doświadczamy swojego życia w każdym aspekcie jego istnienia, rozwiązując różne problemy na drodze nieustannego doskonalenia się.... 
Ale wszystko, co doświadczamy zostaje zapisane w wszechogarniającym nas na każdym poziomie Pola Akaszy....Dlatego też tak ważna jest nasza droga rozwoju i to zarówno całego gatunku jak i pojedynczego człowieka, dosłownie każde przeżycie może mieć wpływ na rozwój całość ......      

A więc żyjmy świadomie, jak najbardziej świadomie, rozwijajmy siebie i swoje wnętrze, nie musimy pouczać innych jak mają żyć, bo jeżeli zadbamy o podniesienie własnego poziomu odczuwania i świadomości to i tak poprzez współistnienie wpływamy na mniej rozwinięte byty popychając ich do rozwoju, To my mamy za zadanie wszechstronnie się rozwijać i doskonalić, to w ten sposób kreujemy otaczającą nas przestrzeń......

 

                                                                                                                                            MAREK KOPACZ 
                                                      MÓJIMIENNIK
Ostatnie artykuły


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyćstat4u
 |  |  |  |  |  Słownik ang-pol pol-ang