Dziś jest: sobota 1 kwietnia 2023 13:52,


SENNIKWarunki lokalne
Click for Warszawa, Polska Forecast
Wschód/zachód słońca
Click for Warszawa, Polska Forecast


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyć

Poziomy świadomości
Wiedza Duchowa

Jeśli chcesz otrzymywać od innych coś wartościowego, dawaj najpierw innym szczerze to co masz w sobie najpiękniejszego...
Dawaj innym to samo, co chciałbyś Ty dostać.Dawaj drugiemu człowiekowi to co masz w sobie najlepszego oraz odkrywaj to co w nim jest najlepsze...
Podsuwaj ludziom dobre pomysły i rozwiązania ich problemów i to najlepiej tak by myśleli że sami na to wpadli...
Pozostań w cieniu swojej mądrości...
Używaj serca i umysłu po to, aby wspomagać innych dobrym słowem, życzliwością i budzić w nich zachwyt dobrem...

 

Poziomy Świadomości Człowieka......

Droga Esensji Ku Doskonałości W Świecie Materii...... 

 

Każdy z nas znajduje się na różnych poziomach świadomości zgodnie z własnymi zdobytymi doświadczeniami na swojej drodze życia w świecie materii.Gdy analizujemy własne nawet pojedyncze życie wyraźnie widzimy wędrówkę poprzez różne poziomy świadomości. Nasz plan fizycznej egzystencji zmienia się i pogłębia punkt widzenia sensu życia na nim, pogłębia się również sposób widzenia własnej esencji i Najwyższego Źródła. Struktura życia oparta jest na tym, aby przechodzić przez poziomy rozwoju świadomości tak jak po szczeblach drabiny by piąć się w górę. To dla tego poczucie aktualnego przeżywania lub bezpośredniego doznawania czegoś, poczucie obecności czy zachodzenia czegoś w polu naszej wewnętrznej percepcji jest uzależnione od osobistego poziomu rozwoju. Świadomości nie należy utożsamiać z samoświadomością rozumianą jako różne sposoby poznawania własnej istoty, dotyczy to szczególnie świadomości samego siebie, dzięki której człowiek zdaje sobie sprawę z własnej tożsamości. Każdy plan fizycznej egzystencji jakim jest nasze życie zmienia się wraz ze zdobytymi doświadczeniami na ziemskim planie życia, w ten sposób pogłębia się nasz punkt widzenia świata i otoczenia oraz sposób widzenia własnej esencji i Źródła Wszelkiego Istnienia. Sposób zbierania doświadczeń oparty jest na tym, aby przechodzić przez poziomy własnego rozwoju tylko w oparci o własne doświadczenia i na swojej skórze.

Zdefiniowanie życia jest problemem towarzyszącym człowiekowi od zarania dziejów, towarzyszy naszej myśli i świadomości. Dotychczas ujmowane było w różnych formach przez kapłanów, myślicieli, filozoficzne i zwykłych ludzi. Istota rozwoju świadomości dotyczy bowiem nas, ludzi, to my ludzie jesteśmy istotami świadomymi i szukamy swojego miejsca w wszechświecie, będąc zarazem cząstką życia, odbieramy jego istotę bardzo osobiście, głęboko przy czym rozumiemy go na różnych poziomach w zależności od własnego indywidualnego rozwoju. Istota powstawania życia i jego rozwoju nie może być oderwane od kwestii pojawienia się świadomości, samoświadomości, jej rozwoju i pragnienia dążenia do doskonałości.Poziom świadomości odnosi się do rozwoju indywidualnej istoty, dzięki doświadczaniu z życia płynącemu w oparci o podnoszenie pozytywnych wibracji naszej pierwotnej esencji. Ważne jest by zrozumieć że żaden z poziomów nie przoduje ani nie pozostaje w tyle, zajmuje jedynie inne miejsce w poziomie postrzegania otaczającej nas rzeczywistości materialnej, własnej świadomości,duszy, ducha i Pierwotnego Źródła. Formy istnienia różnią się w zależności od uzyskanego „szczebla” i w zależności od doświadczonej aktualnie percepcji otoczenia. Każdy szczebel jest unikatowy, i manifestuje się inaczej niż inne, w związku z tym żaden z nich nie jest ani lepszy ani gorszy. Wielki duchowo człowiek aby rozwinąć się jeszcze bardziej powinien na swojej drodze spotkać człowieka poszukującego odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzieć sobie nie umie, by przekazać mu swoją wiedzę. Człowiek mały duchem powinien spotkać kogoś kto dam mu wzór jak należ postępować, żyć, doświadczać i rozwijać się. W takim obrazie świata wspaniałe jest to że obaj nawet nie muszą wiedzieć jak ważnych lekcji życia sobie udzielają. Jak bardzo są sobie potrzebni i nierozerwalnie ze sobą związani. Rozwój jednego nie jest możliwy bez istnienia drugiego i na odwrót. Jedną z charakterystycznych cech naszej świadomości jest właśnie to, że nie ma ona możliwości postrzegania i rozumienia powyżej swojego prawdziwego poziomu rozwoju świadomości. Obraz świata i siebie kończy się dla niej na jej własnym widzeniu siebie. Dlatego istota na wyższym poziomie jest kompletnie nierozumiana przez istotę na poziomie niższym. Istota ta nie może mieć żadnego pojęcia o zakresie świadomości tej wyższej, do czasu kiedy sama tego nie zacznie doświadczać. ....

Bardzo ważne jest by zrozumieć że każda świadomość jest na swojej drodze do doskonałości, uczy się, doświadcza, przeżywa i to o dziwo, wszystko to co nas wynosi w rozwoju dzieje się tylko na zasadzie własnych wewnętrznych spostrzeżeń i obserwacji, a nie przekazywanych bezpośrednio rad i pouczeń. Każdy nawet najbardziej świadomy zależności nauczyciel duchowy postawi prędzej czy później przed swoimi podopiecznymi wymagania ponad ich miarę, którym mogą nie sprostać. Ponadto jak ma on uczyć życia człowieka inaczej skonstruowanego niż on sam. Nawet gdyby się to udawało to mieli byśmy finalnie bliźniacze esencje, a o to właśnie naszemu Stwórcy nie chodzi. Według kabały konstrukcja duchowa człowieka składa się z 600.000 części, a każda z tych części dzieli się na liczne pod-elementy. Nawet najbardziej oświecony człowiek nie jest w stanie dopasować wszelkich parametrów by nie poczynić więcej szkody niż pożytku. Prawdziwej przemiany własnej możemy dokonywać tylko sami. Tymczasem taki naturalny porządek jakim jest życie w społeczności wielu bytów na tak różnych od siebie poziomach sprawia że czerpiemy do woli lekcje życia w sposób w pełni naturalny, w swoim tempie i tylko to co akurat jesteśmy sobie w stanie przyswoić, to co jest dla nas za trudne po-prostu niezauważany i pomijamy.  Przecież nikomu nie przyjdzie "do głowy" żeby wizję świata tłumaczyć pawianowi ani nikt nie ma pretensji o to, że pawian nie rozumie. Podobnie jest u ludzi. Tak wielkie zróżnicowanie poziomów świadomości jest jedynym sposobem na kreatywny rozwój każdego z nas indywidualnie ale i przyspiesza rozwój całego naszego gatunku. Zawsze powinniśmy starać się zrozumieć że na każdym poziomie postrzegania stanowimy całość.Powinniśmy zrozumieć i nie mieć żadnych wątpliwości że wzrost świadomości samego siebie pozwala nam kroczyć ścieżkami swojego życia na drodze do doskonałości. Że istota obdarzona pełną świadomością pragnie obserwować siebie od środka i od zewnątrz i że tak istota kreuje własny w pełni świadomy rozwój na wszystkich przebytych poziomach rozwoju świadomości i w oparci o równoważenie ich wpływów ustanawia nową doskonalszą zasadę(ducha), która jest niczym innym jak dalszą kontynuacją nadrzędnego prawa podążania do jeszcze większej doskonałości form. Człowiek z jego zasadą kreacji jaką jest dusza staje się wewnętrznym receptorem za pomocą którego można w ramach generalnej zasady(ducha) dokonywać mądrych i pożądanych zmian na tej drodze. Ale to nie wszystko ponieważ w jądrze tej zasady wzrastający w swojej świadomości mały człowiek urasta do roli małego boga i staje się coraz wierniejszym odbiciem swojego stwórcy, roznosząc zarazem światło jego woli na coraz mniejsze przestrzenie własnego wnętrza, które w ten właśnie sposób stają się jego prawdziwą domeną, królestwem, jego ojcowizną i jego spuścizną. Tak więc spuścizną Człowieka jest kroczyć ścieżkami swojego Stwórcy w sposób nierozerwalny z Nim i wszystkimi Bytami związany na drodze do pierwotnego źródła......Poznanie poziomów świadomości umożliwia tolerancję i zrozumienie cudzych ułomności. Wiedząc o tym, że poziomy ludzi nie są jednakowe powinniśmy zróżnicować nasze wymagania w stosunku do nich, wykazać tolerancje, wyrozumiałość, i cierpliwość, sami przecież też byliśmy kiedyś w podobnej sytuacji.......

 


Waż starannie myśli i słowa, które wypowiadasz i myśl tylko pozytywnie..,
ponieważ Twoja podświadomość nie zna się na żartach i urzeczywistnia każdą myśl, w którą uwierzysz...
Twoja największa siła polega na swobodzie wyboru...
Dlatego wybierz szczęście, zdrowie, wszelkie dobro, piękno, mądrość prawdę i miłość... 

 

Siedem Etapów Rozwoju Na Poziomie Świadomości.......

 

Myślenie wpływa na okoliczności, zdarzenia i skutki. Określony sposób myślenia, czy to pozytywny, czy negatywny jest przyczyną określonych sytuacji, zdarzeń, okoliczności. Tworzy je i powoduje. Zawsze powinieneś pozostawać w zgodzie z tym co w Tobie najlepsze. Być sobą, rozwijać się w zgodzie ze swoimi prawdziwym potencjałem, talentami i zdolnościami, które na pewno w głębi siebie posiadasz...  Każdy poziom świadomości w założeniach można podzieli na siedem etapów, na każdy z nich przypada nieraz wiele wcieleń tak potrzebnych aby uzupełnić doświadczenia. Wielu ludzi doświadcza życia na każdym z etapów, dlatego są one łatwe do rozpoznania i odróżnienia. Pierwszy etap polega na próbnym badaniu nowego sposobu widzenia świata, który następuje po poprzednim, już skompletowanym. Jest to coś w rodzaju sondy. Przeważa uczucie niepokoju i ludzie przechodzący przez ten etap w większości spędzają około siedemdziesięciu procent czasu jeszcze w sposób znany z poprzedniego szczebla.

 Rozwijający się człowiek obejmuje zwykle trzy sąsiednie etapy. Jego większa cześć świadomości i jego sposób postępowania, czyli "bycie" jest na etapie, środkowym. Niektóre jego fragmenty znajdują się na etapie niższym, i najczęściej są to emocje. Myślenie natomiast może sięgać juz etapu wyższego. Dlatego często trudno jest określić, na jakim człowiek jest etapie i poziomie faktycznie. W pełni osiągnięty poziom jest wtedy, kiedy świadomość operacyjna odzwierciadla dany poziom.....

=>  Więcej ..........

 


Zastąp złość miłością, a ustaną Twoje cierpienia...
Miej szczere zainteresowanie drugim człowiekiem i wzgląd na jego potrzeby...
Bądź elastyczny i traktuj każdego indywidualnie...
Jesteś tym o czym cały dzień myślisz, dlatego waż swoje myśli i myśl pozytywnie...
Twoje myśli budują Twoją rzeczywistość, dlatego myśl pozytywnie o sobie i swoim otoczeniu, a będziesz szczęśliwszy...

 

 

I Poziom Świadomości.......
Przebudzenie Świadomości......
Malchut (stan zepsucia) Kabała......


"Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris, Mors malum non est, sola ius aequum generis humani" 
Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, jest kresem mozołu wszelkiego,
 śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki....
Seneka

 

  Połączona materia ciała i umysłu jest tym, co pierwsze doświadcza wrażeń oderwania od całości, stąd biorą się wszystkie lęki. Pierwszy poziom to człowiek z obsesją jedzenia, który po-prostu chce przeżyć, nie mając żadnego nadrzędnego celu. Je po to żeby żyć, żyje po to żeby jeść. To najniższa możliwość, od tego wszyscy kiedyś musieliśmy zacząć. Oczywiście by doświadczać trzeba żyć, i przeżycie w tym względzie jest wręcz konieczne, ale samo w sobie nie jest celem, a jedynie środkiem do zdobywania nowych doświadczeń. Na tym poziomie człowiek uczy się obserwować reakcje swojego ciała.....Jest to poziom wyjściowy dla każdej świadomości, i nie jest ani dobry, ani zły, tylko po-prostu podstawowy w świecie świadomej siebie materii. Zawiera w sobie wpływ na naszą podstawową aktywność psychiczną, umożliwiającą nam prawidłowe procesy życiowe i koordynację funkcji fizycznych ciała, podstawowe popędy i prymitywne potrzeby, tworząc tym samym kompleksy o silnym ładunku emocjonalnym, służące wymuszeniu naszego rozwoju a które reprezentują naszą osobowość najczęściej w postaci stłumionych i zapomnianych przeżyć i bolesnych doświadczeń. Jest to podstawowe źródło trudności, zablokowanej energii, wstrzymujący rozwój jednostki na tym poziomie do czasu aż usunie powody swoich blokad. W żadnym wypadku nie możemy traktować tego stanu jako ułomność, jest jedynie charakterystyczny dla pierwotnej świadomości jaką każdy nas kiedyś był........

=>  Więcej..........

 


Myślenie wpływa na okoliczności, zdarzenia i skutki...
Określony sposób myślenia, czy to pozytywny, czy negatywny jest przyczyną określonych sytuacji, zdarzeń, okoliczności...
Tworzy je i powoduje. Zawsze powinieneś pozostawać w zgodzie z tym co w Tobie najlepsze...
Być sobą, rozwijać się w zgodzie ze swoimi prawdziwym potencjałem, talentami i zdolnościami,które na pewno posiadasz...

 

II Poziom Świadomości.......
Fundament Świadomości.......
Stan Ubezwłasnowolnienia Społecznego......
Hod (z hebr. Chwała) Kabała......


 "Mało kto jest tak rozsądny, aby przedkładać użyteczną naganę nad zwodną pochwałę".......
Rochefoucauld


 Na tym poziomie człowiek dostrzega zawiłości swego umysłu...... Kształtują się podstawowe umiejętności dotyczące życia w złożonej grupie, w społeczeństwie. Jest to zarazem pierwszy poziom typowo ludzki, odzielajacy świadomość człowieka od świadomości zwierząt niższych. Człowiek tu uczy liczyć się z innym, dzięki temu może swoje własne przeżycia skonfrontować z przeżyciami innych, wejść z nimi w związki i określić zasady postępowania. To jest główne założenie tego poziomu. Człowiek jest jeszcze bardzo silnie związany z pierwotnymi instynktami tak jak na poziomie pierwszym ale już powoli zaczyna wykraczać poza te ramy, i do jego świadomości przebija się, jego związek z otoczeniem i społeczeństwem. Celem tego poziomu jest więc utożsamienie się z społeczeństwem materialnym by czuć się wygodnie w świecie materii i umysłu. Człowiek o takim poziomie umysłu słucha środowiska, które uczy go jak ma myśleć, jest podatny na wpływy. Nie potrafi syntetyzować danych i wyciągać własnych wniosków. Jest to myślenie całkowicie w kategoriach małego ja i aktualnego poziomu świadomości społecznej. Ludzie na tym poziomie usilnie identyfikują się z tłumem i uważają tę identyfikację za jedyną możliwość swojego funkcjonowania, szukają dyscypliny, która pomoże im się ucywilizować........

=>  Więcej..........

 


Aby żyć z niesłabnącą energią i spokojem zarazem, trzeba uporządkować i naprawić najpierw swoje myśli i emocje oraz relację z samym sobą i innymi...
Myśl ma realną siłę, która realizuje się w rzeczywistości i zmienia ją, jeśli w nią wierzymy, usilnie przywołujemy ją i utrzymujemy w umyśle...
Ma moc zmieniania rzeczywistości, sytuacji, zdarzeń i okoliczności...
Myślami można wytyczyć sobie drogę do porażki i nieszczęścia, ale także do sukcesu i szczęścia...

 

III Poziom Świadomości.......
Dominator......
Dominacja Ego......
Dążenie Do Chwały......
Netzach (z hebr. zwycięstwo) Kabała.....


„Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem lidera duchowego jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie”.......
C. Northcutt


Na tym poziomie człowiek uzmysławia sobie istnienie zależności w świecie swoich emocji......Pierwotne instynkty ustępują miejsca wpływom społecznym, ale nadal dominująca jest chęć zachowania określonej pozycji w swoim otoczeniu i towarzystwie, na czoło jednak powoli zaczyna się wysuwać aspekt emocjonalny. Opatrzenie rozumiana chęć bycia przykładem dla innych sprawia potrzebę, aby być kimś. Do realizacji tego poziomu człowiek musi znajdować się w społeczeństwie jednak musi też uczyć się brać odpowiedzialność za siebie i innych. Dlatego też rysuje się ciągła potrzeba odnoszenia sukcesów i nieustanne pragnienie sprawowania władzy. Dominującym odczuciem jest nieustanne pragnienie odnoszenia sukcesu. Jest to główny czynnik motywujący przeważającą większości osób, znajdujących się na tym właśnie poziomie, do nieustannej zmiany i samoistnego rozwoju. Jest jednocześnie zdecydowanym czynnikiem wpływającym na rozwój naszej istoty na tym etapie. Nie ma jednak nic za darmo, pragnienie osiągania sukcesów może uzależnić naszą istotę zniewalając po przez ciągły niezaspokojony pęd do sławy, chwały i pieniędzy.  To nad tymi żądzami musimy kiedyś nauczyć się zapanować. Króluje tu chciwość, materializm, żądza pieniądza, wpływów i władzy. Jest to poziom uzależnienia od pieniędzy, seksu, sławy i własnej potęgi. Intelekt się rozwija tworząc silne jądro osobowości - EGO, które rozdyma się po każdym sukcesie......

=>  Więcej..........

 


Twoje życie zależy od Ciebie i od Twoich wyborów. Bądź ostrożny o czym myślisz, bo myśli prowadzą Cię przez życie...
To co mamy wewnątrz siebie, rzeźbi naszą twarz,
spojrzenie i tworzy naszą aurę, ciepłą lub zimną, czystą lub zanieczyszczoną...

 

IV Poziom Świadomości.......
Olśnienie.......
Tiferet – ( z hebr. Piękno) Kabała......


"Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół"......
Benjamin Franklin"
A przy tym jest wyrozumiały i cierpliwy, co sprawia że rośnie w niezłomną siłę".....
przy. autora.


 Każdy poziom ma swój główny cel przewodni, ten jest wreszcie bardziej wewnętrzny i jest nie tylko stopniem osiągania Wiedzy, mądrości i prawdy, ale stopniem rzeczywistego odwrócenia się od świata materii w kierunku właściwości własnego wnętrza. Jest też bardzo ważnym poziomem na którym zapoczątkowane zostaje wiele procesów wyzbywania się obciążających nas lęków. Zawsze zadaniem człowiek  jest poskładać swoje obserwacje z poprzednich poziomów, znaleźć i  pojąć zależności pomiędzy reakcjami swojego ciała, zaciemnieniem umysłu i niekontrolowanymi dotychczas emocjami. to właśnie na tym poziomie zaczynamy być zdolni do dostrzegania wielu zawiłości życia. Wszystko zaczyna się jak zwykle trochę nieporadnie ale uzbrojeni w dużą dozę cierpliwości i wyrozumiałości w stosunku do wszystkich i do siebie możemy wielokrotnie usiąść i śmiać się z swoich wcześniejszych przekonań które były tak dalekie od prawdy, uczy to nas pokory że prawdy nie można poznać ....... Prawdę możemy jedynie poczuć...... Jednak do tego miejsca daleka jeszcze droga, obecnie praca nad własnym Ego została dość skutecznie zakończona. Ego zostało trwale zbudowane. Zależności fizyczne i społeczne przeżyte i doświadczone. Nie wszystko można przecież ciągle zaczynać od nowa, bo pewne nasze cechy wymagają powolnych zmian, a inne  drastycznych przeżyć, dlatego Ego to podstawowy fundament naszej istoty jako człowieka.......

=>  Więcej..........

 


Kto nie potrafi lub nie chce zmienić swojego postępowania, usprawiedliwia je przed samym sobą i innymi ludźmi, żeby się lepiej z sobą czuć...
Miej świadomość własnej tożsamości, Skąd przychodzisz, Kim jesteś i co w związku z tym możesz...
oraz dokąd zdążasz...

 

V Poziom Świadomości Uduchowienie......
Sefiry Kabalistyczne wpływające na ten poziom

Gewura (z hebr.  srogość, zwana także Din, Prawo)
Chesed (z hebr. Łaska)Bina (hebr. Zrozumienie)Kabała.....


Przedmiotem badań Kabały jest konstrukcja duchowa nazywana duszą. Ta konstrukcja składa się z 600.000 części, a każda z części dzieli się na liczne pod-elementy. Te pod-elementy są umieszczane wewnątrz ziemskich pragnień (4 pierwsze poziomy). "Człowiek świadomy wie, że znajduje się w ciele, ale ciałem nie jest. Kocha swoje ciało, ono jest jego miejscem zamieszkania, jego domem. Nie postępuje wbrew ciału, bo głupotą jest działać na szkodę własnego domu, ale nie jest też materialistą. Jest ziemski, ale nie jest materialistą. Jest realistą, ale nie materialistą. Wie, że ma w sobie coś, co przetrwa każdą śmierć. Wie, że ma w sobie coś, co jest wieczne, i czas nie może tego zniszczyć. Doszedł do tego przez kontemplacje, medytację, wgląd i miłość. Odczuwa to wewnątrz siebie. Nie boi się śmierci, ponieważ wie, czym jest życie. "...
Osho...


Na tym poziomie zostaje odkryta i stopniowo wcielana w życie siła duchowa. Świadomość człowieka lokalizuje się jeszcze na poziomie umysłu, ale jest już pod dużym wpływem rozwijającej się duszy. Człowiek taki posiada również spore możliwości sięgnięcia do głębi własnej istoty. Tutaj zostaje zgłębiona wiedza o prawdziwych mechanizmach funkcjonowania  ludzkiej natury. Dzięki sile myśli i sile duchowej świadomości sami stwarzamy swoją rzeczywistość. Umysł człowieka z tego poziomu posiada zdolność do syntezy i samodzielnego wyciągania wniosków. Nie poddaje się społecznym trendom myślenia i jest odporny na wpływy otoczenia. Potrafi zauważyć powiązania pomiędzy rzeczami, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Innym aspektem tego poziomu jest ujednolicenie i pogłębienie świadomości, a to wymaga wielu intensywnych przeżyć, tak aby skrystalizowała się nasza emocjonalna matryca z naszą ogólnie pojmowaną świadomością. Definitywnym skutkiem takiej przemiany staje się uzyskanie szczególnych stanów jedności ciała, umysłu i duszy, jaką stanowi całkowite ujednolicenie świadomości, osiągnięcie maksymalnej głębi i uzyskania przynajmniej częściowego wglądu w głąb własnej natury.To na tym poziomie rozpoznawana jest moc oddziaływania na środowisko i na całą planetę w sferze mentalnej. Teraz właśnie ludzką osobowość cechuje coraz większa kontrola nad siłami niższego "ja" – nad siłą myśli, uczuć oraz nieprzemyślanym działaniem......

=>  Więcej..........

 


Niektórzy ludzie nie żyją w zgodzie z własnym wnętrzem, tylko żyją w iluzji własnego wnętrza...
Osiągają w ten sposób złudne cele, nie żyjąc w prawdzie...
Nie lękajcie się, miejcie odwagę życia szukać prawdy o sobie, by zacząć żyć w zgodzie ze sobą i zgodnie ze swoją naturą...

 

VI Poziom Świadomości Zrozumienie.......
Chochma (z hebr. Mądrość) Kabała......

Przedmiotem badań Kabały jest konstrukcja duchowa nazywana duszą. Ta konstrukcja składa się z 600.000 części, a każda z nich dzieli się na liczne pod-elementy. Te pod-elementy są umieszczane wewnątrz ziemskich pragnień (4 pierwsze poziomy)...


„Jeśli ktoś wierzy, że można osiągnąć swój cel..., wtedy uruchamiają się trzy wyjątkowe mechanizmy wzmacniające nas w naszych działaniach. po pierwsze - Aktywowane są komórki mózgowe, odpowiedzialne za kreacje, a które szukają możliwości rozwiązania problemu. po drugie - Pobudzane są do życia komórki mózgu odpowiedzialne za rozwiązujące problemy. Po trzecie - Związki chemiczne, które pobudzają zdecydowanie, dostają się do strumienia krwi”...
Robert H. Schuller


Jest to zaawansowany duchowo poziom, na którym doskonałości jeszcze co prawda nie niem, ale człowiek już ma wykształcone wszystkie niezbędne cech do jej osiągnięcia. Można takiego człowieka określić naprawdę mądrym, ponieważ swoją wiedzę potrafi poprzeć dość dobrze zrównoważonymi emocjami i odpowiednia postawa. Teraz już zmierza prosta droga po swoja spuściznę, przeznaczenie czy jak kto woli wraca do domu swego Ojca, do źródła. Człowiek z tego poziomu poświęcają całą swoją energię, wysiłek i czas na intensywne poszukiwania duchowe. Już nie wystarcza szukanie i analizowanie wiedzy, gdyż ona już dawno jest w jego życiu obecna. Medytacja, kontemplacja to istotne narzędzia do zagłębiania się w swoim wnętrzu, nie są jednak niezbędne, są jedynie pomocne. Człowiek dąży do oczyszczenia i uzdrowienia swoich reakcji, emocji, myśli oraz całego wnętrza, więc całkiem naturalne są stany głębokiej kontemplacji. Jeżeli ich nie praktykuje to coraz częściej pojawiają się samoistnie. Jest absolutnie niezbędne aby człowiek zaczął kontrolę swoich myśli, gdyż w przyszłości myślenie będzie ulegało uproszeniu i zobrazowaniu nabierając wiele znamion myśli symbolicznej i sprawczej. Osoba na tym poziomie świadomości staje się prawdziwą instancją duchową. Jego świadomość wykracza poza ziemski wymiar. Liczy się samo istnienie i dalszy nieskrepowany rozwój, a nie osiąganie jakichkolwiek spraw świata materii. Ważne jest że "istnieje..... i doświadczam", a nie że "trwam.... i co mam".......

=>  Więcej..........

 


Nie roztrząsaj niechcianego, ponieważ to na czym skupiasz uwagę, przyciągasz do siebie, rozrasta się i staję się stałym elementem Twojego życia...
Naucz się radować obecną chwilą. Wykorzystuj każdą sekundę życia...
Doceniaj każdą tchnienie, gdyż, jeśli nie użyjesz jej w pozytywny dla Ciebie lub dla innych sposób to znaczy, że straciłeś ją na zawsze...

 

VII Poziom Świadomości Ziemskiej Egzystencji..... 
Uwolnienie.....
Keter - Stan Świętości (z hebr. korona) Kabała.....

Przedmiotem badań Kabały jest konstrukcja duchowa nazywana duszą. Ta konstrukcja składa się z 600.000 części, a każda z części dzieli się na liczne pod-elementy. Te pod-elementy są umieszczane wewnątrz ziemskich pragnień (4 pierwsze poziomy)...


"Drzewo poznania dobra i zła jest symbolem mądrości, roztropności, dającej duszy zdolność rozeznawania. Raj jest bowiem symbolem ludzkiej duszy. Zerwanie owoców z drzewa Poznania oznaczało naruszenie mądrości u samej jej podstawy, w duszy człowieka. Adam jest symbolem inteligencji, Ewa zaś świata zmysłów. Ewa została ukazana jako wzięta z żebra Adama w czasie jego snu, dlatego, gdy inteligencja śpi, rozbudza się zmysłowość. W raju, zmysły były pomocą inteligencji. Adam i Ewa byli nadzy, co oznaczało że przed upadkiem ich stan, charakteryzował się brakiem cnót, ale i wad. Wąż był symbolem doznawania przyjemności w sposób nieuporządkowany, które w konsekwencji sprawia, że człowiek pełza po ziemi. A podążanie za tymi przyjemnościami niesie za sobą konsekwencje na mocy których człowiek skazany jest na ciężką pracę na roli, by żyć i nie być głodnym. Zerwanie z drzewa poznania owocu , dokonane za namową, oznaczało naruszenie mądrości i roztropności "........


  Jest to specyficzny etap rozwoju. Oczywiście można trwać na nim jak i na innych poziomach wiele wcielenie, ale jednak to ostatni etap przed oświeceniem. Pierwszym krokiem do oświecenia jest doświadczenie wglądu w rzeczywistą naturę własnego istnienia, w naturę własnego bytu. Jest to poziom całkiem inny, praktycznie w pełni duchowy i bardzo wyjątkowy. Uruchomiony na szóstym poziomie proces powolnego zjednoczenia się naszej istoty, wchodzi teraz w fazę osiągnięcia compendium. W ten sposób rodzi się nowa pełna świadomość, świadomość świata wewnętrznego i zewnętrznego oraz wszelkich miedzy nimi relacji. Człowiek z tego poziomu staje sie praktycznie całkowicie niezależny od standardów myślowych potrafi powołać do życia nowe idee i posiada moc stwarzania nowej rzeczywistości. Umysł kontroluje swoje myśli i ma świadomość wszystkich swoich reakcji. Jest to umysł posiadający świadomość wyższą i funkcjonujący na uniwersalnym poziomie. To właśnie z tym poziomem wiąże się pojęcie człowieka obdarzonego światłem, człowieka w pełni ukształtowanego duchowo. Najwyższej formy materialnej istoty na tej płaszczyźnie istnienia. Świadomość takiej osoby rozszerza się na tyle że pozwala jej mieć wgląd w istotę praktycznie każdego zagadnienia i odczuwać stany emocjonalne innych istot. To oznacza życie pełnią swego istnienia i bardziej świadomie odczuwanie więzi z innymi bytami. W tym okresie naszego życia odczuwamy to tak, że bardziej interesujące dla nas jest to co ktoś czuje i myśli niż to co robi i mówi. Słowa i czyny nie są ważne, liczą się głębokie intencje i emocje innych.......

=>  Więcej..........

 


Część wiedzy i informacji zaczerpnięto ze stron, tekstów i księg......

http://parapedia.pl/polish/Kategorie/PoziomSwiadomosci  ....

http://wikipedia.pl .....

Joya Pope - "The World According To Michael"

An Old Soul’s Guide to the Universe......

Kabała - Yggduasil - "Drzewo Życia"......

www.ezoforum.pl ......

Kabała - "Poziomy Pragnień"......

Ken Wilber - "Spektrum Świadomości" oraz inne dzieła tegoż autora......

Joanna Rajska - "Poziomy Świadomości"  

http://www.ezoteryka-terapia-trojmiasto.pl/poziomy_swiadomosci3.html

Dr. Davida R Hawkinsa - „Pover vc Force”.......

Pierre Simon de Laplace - Wywody filozoficzne......

Marek KopaczMÓJIMIENNIK
Ostatnie artykuły


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyćstat4u
getLink(1); echo ' | '.$livelink->getLink(2); echo ' | '.$livelink->getLink(3); echo ' | '.$livelink->getLink(4); echo ' | '.$livelink->getLink(5); echo ' |  Słownik ang-pol pol-ang'; if($modul['googled1']['active']==1) { echo '
'; } ?>