Dziś jest: wtorek 7 lutego 2023 13:12,


SENNIKWarunki lokalne
Click for Warszawa, Polska Forecast
Wschód/zachód słońca
Click for Warszawa, Polska Forecast


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyć

TEORIA CYKLICZNOŚCI WSZECHŚWIATA
Wiedza Duchowa

 TEORIA O CYKLICZNOŚCI WSZECHŚWIATA      

Angielski matematyk i fizyk Roger Penrose  wspólnie z armeńskim fizykiem Vahe Gurzadyanem, donosi, iż udało mu się wykryć niezwykłe, anomalie, podczas analizy mikrofalowego promieniowania tła. Obszary te, w których wariancja temperatur jest znacząco mniejsza, niż w całej reszcie obserwowanego Kosmosu, mogą być poważnym dowodem na słuszność cyklicznego modelu powstawania Wszechświata.

Stanowią również ślady, dzięki którym możliwe jest spekulowanie o przeszłości sięgającej wcześniej niż obecne narodziny Wszechświata, w którym żyjemy. Zaobserwowane przez Penrose i Gurzadyana kręgi to ślady, które z niezwykłą regularnością zaznaczyły się, na będącym   pozostałą po pierwszych chwilach ekspansji , tle Kosmosu czyli tzw. promieniowaniu reliktowym. Nawet, gdyby mogły powstać w pierwszych ułamkach rozszerzania się Wszechświata, powinny były szybko zniknąć, trudno jest wykazać, jak mogłyby w ogóle powstać. Wyżej wymienione promieniowanie reliktowego, odkryte zostały dzięki analizie danych pochodzących z satelity NASA urządzenia, którego zadaniem było dokonanie podstawowych pomiarów i określenie najbardziej ogólnych właściwości Wszechświata.

Powyższe argumenty uzasadniają tezę o  modelu cyklicznym, w którym postrzega się wszechświat, jako istniejący w nieskończoność cykl powtarzających się narodzin i śmierci.

Cykliczny model Wszechświata nie zaprzecza istnieniu samego Wielkiego Wybuchu, jednak zjawisko to jest w nim uznawane za część składową, za powtarzającą się prawidłowość, oddzieloną od siebie kolejnymi cyklami istnienia. Pochodzenie okręgów z mniejszą wariancją rozkładów temperatury promieniowania reliktowego, wyjaśnia się  zderzeniami bardzo masywnych czarnych dziur, łączących się ze sobą w poprzednim cyklu. Takie zderzenia wywoływały, wedle teorii, powstanie swoistych gigantycznych grawitacyjnych zmarszczek w czasoprzestrzeni. To sferyczne falowanie grawitacyjne, powstałe w wyniku zderzeń masywnych czarnych dziur w poprzednim cyklu, czyli przed naszym Wielkim Wybuchem, przeistoczyło się w impuls energetyczny, który odcisnął piętno na rozprzestrzenianiu się ciemnej materii – stanowiącej zdecydowaną większość masy naszego wszechświata. Powstałe w ten sposób różnice widziane są obecnie w postaci wykrytych właśnie, regularnych pierścieni

Dodatkowym dowodem na cykliczność wszechświata staje sie udowodnienie przez naukę istnienia neutrin, naukowcy dowiedli doświadczalnie istnienie neutrin za pomocą specjalnego detektora, którego sercem jest gigantyczny Super-Kamiokande - 50 tys. ton superczystej wody. Do niedawna naukowcy stwierdzili, że neutrina nie mają żadnej masy podobnie jak fotony a co za tym idzie, że gęstość Wszechświata jest zbyt mała i będzie się on rozszerzał w nieskończoność. I tu następuje zmiana o 180 stopni. Ogólnie przyjęta teza jest błędna......Dzięki największemu na świecie detektorowi neutrin odkryto i udowodniono, że neutrina mają masę niezerową....A więc i wszechświat nie będzie się rozszerzać w nieskończoność tylko kiedyś powróci do punktu wyjścia....                
     Tak, więc możemy spekulować, że pełen cykl zaczyna się w momencie Wielkiego Wybuchu z punktu osobliwości "OMEGA", wszechświat rodzi się i rozwija do swojej ostatecznej postaci, zamiera na ułamek sekundy równy na przykład momentowi początkowemu jego powstania i zaczyna się powolny proces degradacji poprzez zwiększanie się ilości obumarłych gwiazd, z których powstają coraz większe skupiska silnie oddziaływujących ośrodków grawitacyjnych zwanych czarnymi dziurami, a następnie zapada się z powrotem do punktu osobliwości "OMEGA". Tak. Tak spójna i logiczna teoria całości, w której "COŚ" powstaje z "CZEGOŚ" i nigdy się nie kończy. A co na to mistyk......

Mistyk na to może powiedzieć tylko jedno....."Takich cykli w otaczającej nas przyrodzie obserwujemy wiele, nawet ludzkie życie można podporządkować cykliczności" to właśnie obserwowanie cykli przyrody ma nam uświadomić że wszystkie nadrzędne prawa mają generalną zasadę zamkniętego kręgu..... Nic dziwnego, że ma ją i wszechświat.... Teraz możemy przejść do działu w którym powstanie wszechświata możemy opisać tak jak to...... Odczuwam ......

 

TEORIA MISTYCZNA POCZĄTKÓW WSZECHŚWIATA

http://wiedzaduchowa24.sennik-mistyczny.pl/mistyczny_poczatek,23.html

                                                                                           MAREK KOPACZMÓJIMIENNIK
Ostatnie artykuły


Ciekawostki natury

kliknij aby powiększyćstat4u
getLink(1); echo ' | '.$livelink->getLink(2); echo ' | '.$livelink->getLink(3); echo ' | '.$livelink->getLink(4); echo ' | '.$livelink->getLink(5); echo ' |  Słownik ang-pol pol-ang'; if($modul['googled1']['active']==1) { echo '
'; } ?>